Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ο Ευάγγελος Κατσαράς νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων

Στην Νάξο σήμερα, Δευτέρα 8η Μαΐου 2017 και ώρα 17:30 μ.μ., κατόπιν προσκλήσεως του πρώτου σε σταυρούς προτιμήσεως που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 7ης Μαΐου 2017, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
        1. Κατσαράς Ευάγγελος του Νικηφόρου (51)
        2. Μπαρδάνης Εμμανουήλ του Ιωάννη (45)
        3. Φραντζέσκος Αλέξανδρος του Ιωάννη (18)
        4. Πολυχρονάκος Ιωάννης του Αλέξιου (17)
        5. Βαθρακοκοίλης Στυλιανός του Χρήστου (14)
με τη σειρά σταυροδοτήσεως.
Για την θέση του Προέδρου ανακηρύσσεται ο Κατσαράς Ευάγγελος ομόφωνα.
Για την θέση του............
Γενικού Γραμματέα ανακηρύσσεται ο Μπαρδάνης Εμμανουήλ ομόφωνα.

Για την θέση του Αντιπροέδρου ανακηρύσσεται ο Φραντζέσκος Αλέξανδρος ομόφωνα.

Για την θέση του Ταμία ανακηρύσσεται ο Πολυχρονάκος Ιωάννης ομόφωνα.

Για τη θέση του Μέλους ανακηρύσσεται ο Βαθρακοκοίλης Στυλιανός ομόφωνα.

Μη έχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως κάτωθι.

        Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας


  Κατσαράς Ευάγγελος                         Μπαρδάνης Εμμανουήλ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :