Σάββατο, Ιουνίου 10, 2023

Παραδόθηκε στον Δήμο Νάξου το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων GPS για τον βέλτιστο συντονισμό σε έκτακτες καταστάσεις και κρίσεις

Πρωτοποριακό ηλεκτρονικό σύστημα «ιχνηλάτησης» του στόλου των οχημάτων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά τη διαχείρισή τους από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίαςσε περιπτώσεις αντιμετώπισης πυρκαγιών, παραδόθηκε χθες στον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου Αρχιπύραρχο Γεώργιο Βλόντζο και τον Διοικητή Π.Υ. Κυκλάδων  Πύραρχο Άγγελο Κυρίτση.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μέσω GPS θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και στο Πυροσβεστικό Σώμα γιατονκαλύτερο συντονισμό σε έκτακτες καταστάσεις και κρίσεις.Η διασύνδεση των συσκευών τηλεματικής με το Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών, Πόρων και Τηλεματικών Δεδομένων του Πυροσβεστικού Σώματος για ....

την παρακολούθηση της θέσης των επιχειρησιακών πόρων σε πραγματικό χρόνο αποσκοπείστη βέλτιστη διαχείριση καταστάσεων και κρίσεων, την κοινή επίγνωσητης κατάστασης, καθώς και την ανταλλαγή πληροφορίας και συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα,με απώτερο στόχο την προστασία ανθρώπινων ζωών, υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος.

Το ενλόγω πληροφοριακό σύστημαγια τη συνεργατική διαχείριση συμβάντων θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στον Δήμο, εξασφαλίζονταςστις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πληροφοριακή υποστήριξη ως προς τα συμβάντα, τους πόρους και τα τηλεματικά δεδομένα σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Στη συνάντηση και παράδοση του εξοπλισμούπαραβρέθηκαν επίσης ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νάξου,Υποπυραγός Αλκιβιάδης Ζαγκότσης, ο Πυρονόμος Νικόλαος Κατσάνης και ο Υπαρχιπυροσβέστης Γεώργιος Ζαρμπώνης.

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :