Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Προς :  Τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                   Λιμενικού Ταμείου Νάξου
                         Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την
Tρίτη  04  Απριλίου   2017 και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι      θέματα :
    1) Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της.......
μελέτης ΄΄Μελέτη πλαισίου
         έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄ .
     2) Έγκριση μελέτης ΄΄ Αποκατασταση φθορών κτίσματος προβλήτα λιμένα Νάξου΄΄.
     3) Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης κτίσματος προβλήτα Νάξου .
     4) Έγκριση μελέτης ΄΄ Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ζωνών ευθύνης ΔΛΤ  Νάξου στη νήσο Νάξο΄΄ .
         Διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού . Καθορισμός όρων διακήρυξης.  
     5)  Έγκριση ή μη  απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης ποσού προγραμματικής σύμβασης Δήμου
           Νάξου  &Μικρών Κυκλάδων. Καταβολή γ΄δόσης  .
     6) Έγκριση ή μη  απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης ποσού προγραμματικής σύμβασης Δήμου
           Αμοργού . Καταβολή β΄δόσης.
     7) Αίτημα ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση εκτέλεσης του έργου ΄΄ Αποκατάσταση πλακόστρωτου
         εξομοιούμενου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού΄΄.
     8) Ορισμός Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών  έτους 2017.
     9) Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου τοποθέτησης INFOKIOSK στην Ένωση Ξενοδόχων
         Nάξου.
     10) Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων .
    10 )Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων .
11)Αιτήσεις –Λοιπά τρέχοντα
                   
               


                                                               
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου


                                                                                                       Νικόλαος Σέργης          

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :