Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 πμ σε Τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :
1) Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου Εργασίες
ευπρεπισμού και.....
αποκατάστασης κτιρίου αναμονής επιβατών λιμένα Νάξου . 2) Απευθείας ανάθεση μελέτης Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Απόλλωνα Νάξου 3)Έγκριση δαπανών πολυετούς υποχρέωσης. 4) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Νάξου 8.Μικρών Κυκλάδων για αποκομιδή απορριμμάτων
8λοιπών υπηρεσιών καθαριότητας. 5)Έγκριση 1" λογαριασμού για την εκτέλεση του έργου Αποκατασταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου με
χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι. Καταπόλων Αμοργού . 6)Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για παραχώρηση οχήματος και
απορριματοδεκτών . 7)Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αμοργού για παραχώρηση οχήματος και απορριματοδεκτών 8)Παροχή υπηρεσιών είσπραξης λιμενικών Τελών στο λιμένα Σχοινούσας. 9).Παροχή υπηρεσιών είπραξης λιμενικών Τελών στο λιμένα Αιγιάλης 10) Παροχή υπηρεσιών είσπραξης λιμενικών Τελών λιμένα Καλαντού. 11)Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση νέας παροχής στο λιμένα Σχοινούσας. 12)Διάθεση πίστωσης ποσού για την εκπαίδευση υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας . 13)Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένα
NáĘou"". 14)AITήσεις -Λοιπά τρέχοντα
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλάος Σέργης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :