Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΝOΠΠΑΠΠΠΑ

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 861 ) δημοσιεύθηκε ο εγκεκριμένος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.). Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ενέκρινε τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η διοίκηση του Νομικού Προσώπου, στην προσπάθειά της να καταστήσει τη.....
λειτουργία του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. πιο ευέλικτη, λειτουργική και αποδοτική.
Εκτός από την τυπική και ουσιαστική υποχρέωση, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Ο.Ε.Υ. αποτελεί μια σημαντική υποδομή που δημιουργεί τις βάσεις για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και βάζει τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη του Νομικού Προσώπου. Στόχος είναι η οργάνωση του Νομικού Προσώπου με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όλους.


Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :