Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης χερσαίων ζωνών λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λ.Τ. Νάξου.

Με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της δημόσιας υγείας και προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των ανεπιθύμητων επισκεπτών", το ΔΛΤ Νάξου διενήργησε και φέτος προγραμματισμένη εργασία απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης των γραφείων, αποθηκών και φρεατίων χερσαίων ζωνών λιμένων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν την έγκριση του.....
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ήταν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι σχετικές εργασίες έγιναν από κατάλληλα αδειοδοτημένο προσωπικό, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Ωστόσο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος θα παρακαλούσαμε οι επιχειρηματίες να συμβάλουν, λαμβάνοντας αντίστοιχα μέτρα στους ιδιωτικούς χώρους των καταστημάτων τους.
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλαος Σέργης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :