Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ.Τ. ΝΑΞΟΥ

 Προς : Τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου τη Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00 μμ σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα : 1) Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση μελέτης <<Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου>>.
2) Έγκριση πρακτικού α' φάσης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την......
παροχή <<υπηρεσίας καθαριότητας χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο>>.
 3) Έγκριση 2" λογαριασμού έργου "Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων λιμένα Αιγιάλης>>.
4) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αμοργού για καθαριότητα ζωνών ευθύνης ΔΛΤ Νάξου στην Αμοργό.
 5) Έγκριση μελέτης "Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ -ΑΥΑΛΕ". Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
6) Έγκριση μελέτης για προμήθεια μηχανισμών νερού-ρεύματος στις ζώνες ευθύνης του Φορέα.
 7) Παραλαβή μελέτης << Αποκατάσταση μέσων Αγκυροβολίας καταφυγίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.>>
8) Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης "Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου".
9) Τροποποίηση δαπανών πολυετούς υποχρέωσης,
Αιτήσεις -Τρέχοντα θέματα.
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Νάξου
Νικόλαος Σέργης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :