Δευτέρα, Ιουνίου 22, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (9η/2015)

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 26-06-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης - ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής..... καταστημάτων.
  2. Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης.
  3. Κοπή δένδρων.
Τρέχοντα θέματα.
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :