Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου: Και τα μουσικά σχολεία «υπό διωγμό» στη μεταμνημονιακή εποχή

Στο νέο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,…..και άλλες διατάξεις» ανακαλύψαμε με έκπληξη  ότι:
Παύει να υπάρχει στο σκοπό των Μουσικών Σχολείων «η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής..» (παράγραφος 1 ισχύοντος νόμου) και αντικαθίσταται με το περισσότερο αόριστο «η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των........
μαθητών για τη μουσική και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν» (παράγραφος 1 νέου σχεδίου νόμου).  Αυτό μπορεί να οδηγήσει     σε σοβαρή μελλοντική υποβάθμιση των μουσικών σπουδών, που  παρέχονται στα Μουσικά Σχολεία.
2. Δεν ορίζεται ρητά ότι όλα τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στα μουσικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων μουσικής παιδείας και αισθητικής παιδείας, έχουν αναλυτικό πρόγραμμα.
3. Καταργείται  η επί 30 χρόνια  Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων (κατάργηση παραγράφου 4 ισχύοντος νόμου)  καταργώντας  με αυτόν τον τρόπο διασχολικές  συνεργασίες, μουσικά σύνολα, φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων, ειδική υλικοτεχνική υποδομή, μουσικά όργανα κ.α. Παράλληλα καταργούνται οι εισηγήσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για θέματα προσλήψεων αναπληρωτών, ωρομισθίων και εμπειροτεχνών Μουσικών κ.ο.κ.
4. Καταργείται η ειδίκευση των καθηγητών αφού προωθείται  αντικατάσταση της διατύπωσης «… σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής» (παράγραφος 5 ισχύοντος νόμου) με την διατύπωση «…καθηγητές μουσικής με ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα» (παράγραφος 3 νέου σχεδίου νόμου).
5. Καταργείται ο ξεχωριστός πίνακας επιλογής Διευθυντών των Μουσικών Σχολείων και η πρόβλεψη να έχουν ειδικά προσόντα, σχέση με τις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση) (παράγραφος 6 ισχύοντος νόμου, παράγραφος 3 νέου σχεδίου νόμου). Μπορούν και χωρίς εμπειρία μουσικού σχολείου να γίνουν διευθυντές.
6. Καταργείται η παράγραφος 10 & 11 του ισχύοντος νόμου. Έτσι, απαλείφεται η οποιαδήποτε αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης «τεχνικού εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων σε συμβατικά ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και τεχνικά μέσα, συγκρότησης των εργαστηρίων σύγχρονης τεχνολογίας και εκπόνησης σχεδίων ειδικών προγραμμάτων στους τομείς μουσικής», καθώς και στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτόν τον εξοπλισμό. Έτσι, μελλοντικά μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων.

Η  Α ΕΛΜΕ  Δωδεκανήσου  καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις του υπουργείου παιδείας.
Θα συμμετέχει στην παράσταση διαμαρτυρίας που διοργανώνει το Μουσικό Σχολείο Ρόδου την  Παρασκευή 23 11 2018 στην πλατεία Κύπρου καλώντας  όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση.
     
Θα παραχωρήσει συνέντευξη  τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την Παρασκευή 23 11 2018 στο Δημαρχείο της Ρόδου


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ 
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :