Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2015

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου

Προς:   1. Τα τακτικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
             2. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στη ενδέκατη τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της .....
ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3. Αντιμισθία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.


5. Λήψη απόφασης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

6. Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ που θα απασχοληθεί με σύμβαση έως 8 μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση.

7. Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΔΑΠ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2015.


8. Καταβολή μισθωμάτων κτιρίου στέγασης Κ.Α.Π.Η., Κ.Δ.ΑΠ. και Κ.Η.Φ.Η..

9. Λήψη απόφασης απευθείας αναθέσεων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του αυτοκινήτου ΚΗΙ 2002.

10. Λήψη απόφασης απευθείας αναθέσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ΚΗΙ 2002.

11. Λήψη απόφασης έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης  και απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».


12. Λήψη απόφασης απευθείας αναθέσεων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό των εισοδίων της Θεοτόκου στο Κ.Α.Π.Η..

13. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης έτους 2015.


        Τρέχοντα θέματα.

                           Ο πρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΕυάγγελος Παντελιάς
                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣας καλούμε στη δωδέκατη τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 21:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


1. Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2015.


                           Ο πρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΕυάγγελος Παντελιάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Παντελιάς Ευάγγελος
2. Σιδερής Νικόλαος
3. Κορακίτης Εμμανουήλ
4. Ορφανό Νικόλαο
5. Βαθρακοκοίλη Ιωάννα
6. Κορρέ Ειρήνη
7. Βιτζηλαίου Καλλιόπη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Ανεβλαβής Αργύριος
2. Γαβαλάς Ιωάννης
3. Χουζούρης Νικόλαος
4. Ρώτα Βιολέτα
5. Σίμου Νικολέτα
6. Μαυρομμάτης Νικόλαος
7. Γιαννάκης  ΓεώργιοςBookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :