Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.1.Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δαμαριώνα, Χαλκείου και Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4. Προς τον εκπρόσωπο της......
Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 26  Ιουνίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Αερολιμένα Νάξου, Νομού Κυκλάδων (επέκταση διαδρόμου και νέος αεροσταθμός), σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45΄/τα,Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ».
2.       Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πολυετίας για την επιχορήγηση των Ιατρών του Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.
3.       Έγκριση υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού  για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).
4.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.
5.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 16/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.
6.       Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου».
7.       Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο».
8.       Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός των οικισμών Τ.Κ. στην Δ.Ε. Δρυμαλίας».
9.       Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή υδροληψιών – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου- χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
10.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Έργα υποδομής αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας».
11.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου».
12.   Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου» και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης.
13.   Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ».
14.   Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
15.   Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων των κοινοτικών κτιρίων στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
16.   Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
17.   Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Καθαρισμός ακτών στις Δημοτικές Ενότητες των νησιών Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηρακλειάς».
18.   Λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
19.   Έγκριση ή μη αποδεσμεύσεων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.
20.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
21.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως προς τον ΚΑ Εξόδου.
22.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
23.   Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ή μη χώρων στάθμευσης στη Δ.Κ. Νάξου.
24.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη του Δήμου κ. Τζαννίνη Σταμάτιου.
25.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη του Δήμου κ. Μουστάκη Αντωνίου.
26.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
27.   Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για την ονοματοθεσία πλατείας και οδού στην Τ.Κ. Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
28.   Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
29.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
30.   Ορισμός συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.
31.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
32.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφασης του Νομικού Προσώπου.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                               

      Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :