Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β /1219 ) δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.), η οποία εναρμονίζεται με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006.
Μεταξύ άλλων, στην τροποποιητική πράξη ρυθμίζονται ζητήματα της χρηματοδότησης του Νομικού Προσώπου και προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία του Θεατρικού Μουσείου «Ιάκωβος Καμπανέλλης».
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της......
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ενέκρινε τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η διοίκηση του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του Νομικού Προσώπου.
«Χρειαζόμαστε ένα Νομικό Πρόσωπο προσαρμοσμένο στην νέα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στη Χώρα και στο νησί μας, αναλόγως των αναγκών και των δυνατοτήτων που έχουμε σήμερα, ώστε αυτό να λειτουργεί αποτελεσματικά και παραγωγικά. Ταυτόχρονα διασφαλίσαμε την κάθε είδους χρηματοδότηση και μεριμνήσαμε για την κατοχύρωση και σύσταση του Μουσείου Καμπανέλλη, γεγονός υψίστης πολιτιστικής σημασίας» τόνισε ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Γιάννης Τσολάκης. 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :