Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Παράταση διάρκειας προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης ζητούν οι εργαζόμενοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

     κ.κ. υπουργοί,
      
όπως είναι γνωστό, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εργάζονται συνάδελφοι που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο ενεργειών  για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων «κοινωφελούς χαρακτήρα»   ( δημόσια προκήρυξη αρ. 5/2015)  για  χρονικό διάστημα πέντε ( 5) μηνών.
Οι συνάδελφοι αυτοί, προσφέρουν σημαντικό έργο  στηρίζοντας  την λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου που, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα  υποστελέχωσης. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί  λόγω του παγώματος των προσλήψεων.
Με δεδομένη την επικείμενη λήξη του προγράμματος η Υπηρεσία θα.....
αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα καθώς θα στερηθεί την αποδοτική συμβολή των συναδέλφων, ενώ ακόμη και αν άμεσα καλυφθούν οι θέσεις εργασίας με νεοπροσλαμβανόμενους από τις επόμενες προσκλήσεις, θα απαιτηθεί εύλογο χρονικό  διάστημα για την εκπαίδευση / ενημέρωσή τους.
Είναι , θεωρούμε, πλήρως κατανοητό , ότι  σύνθετες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας επιβάλλουν την πλήρη ενημέρωση / εκπαίδευση των νέων εργαζομένων, που, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία εργασίας στην δημόσια διοίκηση.
Υπό το πρίσμα της  βέλτιστης αξιοποίησης  των  εργαζομένων, έστω και σε ορίζοντα περιορισμένου χρόνου, είναι σκόπιμο η διάρκεια των αντίστοιχων προγραμμάτων να είναι τουλάχιστο ετήσιας διάρκειας.  Όπως  άλλωστε έχουμε πληροφορηθεί , στην κατεύθυνση αυτή, οι επόμενες προσκλήσεις αφορούν σε προγράμματα οκτάμηνης ή και δωδεκάμηνης διάρκειας.
Με βάση τα προαναφερθέντα ο Σύλλογός μας θεωρεί , τόσο για λόγους ισονομίας όσο και για λόγους  βέλτιστης αξιοποίησης   και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών, ότι πρέπει να παραταθεί το ήδη ισχύον πρόγραμμα, τουλάχιστο για διάστημα ενός έτους. Σκόπιμο θα ήταν επίσης, σε περίπτωση που οι τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις συνεχιστούν, να υπάρξει πρόνοια ώστε οι εργαζόμενοι των σχετικών προγραμμάτων να απολαμβάνουν ανάλογα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους.
Τέλος θέλουμε να σημειώσουμε ότι πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι η κάλυψη των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών με εργαζόμενους πλήρους, σταθερής εργασίας με πλήρη δικαιώματα.
Θεωρούμε ότι πρακτικές  κάλυψης  πάγιων αναγκών των υπηρεσιών με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, ως δήθεν μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας  ουσιαστικά «ανακυκλώνουν» την ανεργία, δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα, αντίθετα δημιουργούν εργαζόμενους δύο ή και περισσοτέρων κατηγοριών, με λιγότερα ή καθόλου δικαιώματα Στην περίπτωση δε του Δημοσίου, όταν  η διάρκεια των σχετικών συμβάσεων εργασίας είναι  μικρή ( π.χ. 5μηνα) τελικά επιβαρύνεται η λειτουργία των υπηρεσιών, αφού μόλις οι συνάδελφοι εκπαιδευτούν και αρχίσουν να αποδίδουν, απολύονται.


   Με εκτίμηση,


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΗΣ ΖΕΠΑΤΟΣ
       Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ               
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :