Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Εγγραφή μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νάξου

Για πρώτη χρονιά εφέτος ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα λειτουργήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εθελοντές εκπαιδευτικοί θα παρέχουν υποστήριξη στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία. Τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα γίνονται στο Φιλώτι. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών  των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.
Καλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο.....
υπό σύσταση Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου, να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία θα κατατίθεται στο ΕΠΑΛ Νάξου στο Φιλώτι (υπεύθυνος κ. Δημήτρης Αδαλής), είτε ηλεκτρονικά στα e-mail: dimadalis@gmail.com & pressnaxoy@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22850-32289.


 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2015-2016

                 ΠΡΟΣ : Υπεύθυνο Κοινωνικού Φροντιστηρίου


ΟΝ/ΜΟ ΓΟΝΕΑ /ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ (σταθερό & κινητό)
e-mail
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΑΞΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1ο παιδί
2ο παιδί
3ο παιδί


Με ατομική μου ευθύνη:
  1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσα είναι ακριβή και αληθή και ότι θα προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητηθούν.


Νάξος, …./    /2015
                                   Ο/Η ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :