Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Αναστέλλεται η λειτουργία του δημοτικού σχολείου Ποταμιάς

   Mε μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε, από έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου, την αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς Νάξου.
   Η Τοπική Κοινότητα της Ποταμιάς μπορεί να είναι χιλιομετρικά κοντά στην πόλη της Νάξου αλλά δεν παύει να είναι απομονωμένη, λόγω έλλειψης τακτικής συγκοινωνίας. Η λειτουργία του σχολείου είναι ένα κίνητρο παραμονής κάποιων οικογενειών. Επίσης είναι ......
πηγή  ζωής για ολόκληρο το χωριό με την κινητικότητα μαθητών και γονιών και τις δράσεις (εκδηλώσεις, κ.λ.π.) του σχολείου, τις οποίες παρακολουθούν όλοι οι κάτοικοι.
  Η είδηση για το κλείσιμο του σχολείου δυσαρέστησε μικρούς και μεγάλους. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ο φόβος της μη σωστής ασφάλειας στην καθημερινή μετακίνηση, οι «χαμένες» ώρες αναμονής και πολλά ακόμη εξίσου σοβαρά προβληματίζουν και αγχώνουν γονείς και μαθητές.
  Η αιτιολόγηση για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης με περισσότερες παροχές (ξένη γλώσσα, γυμναστική, πληροφορική, κ.λ.π.) δεν ευσταθεί γιατί οι μαθητές – σύμφωνα με το έγγραφο της  Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου - θα μετακινηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Χειμάρρου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι μόνο 8 μαθητές. Οι περισσότεροι γονείς θα προτιμήσουν να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε σχολεία της Χώρας Νάξου με αποτέλεσμα είτε να επιβαρυνθούν τις καθημερινές μετακινήσεις, είτε να μετακομίσουν μόνιμα στην πόλη.
  Θεωρούμε ότι η αναστολή της λειτουργίας ενός σχολείου δεν θα πρέπει να γίνεται με βάσει μόνο των αριθμό των μαθητών αλλά να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη  όλα αυτά τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που θα βοηθήσουν την ενίσχυση της υπαίθρου.
  Παρακαλούμε, να εξετάσετε εκ νέου τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς Νάξου.
Ο Έπαρχος Νάξου


Ιωάννης Μαργαρίτης

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :