Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.

.1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Αποδοχές χρηματοδοτήσεων. 

Η συνεδρίαση για το ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης και έγκρισης της αποδοχής της χρηματοδότησης καθότι η λήψη της... σχετικής απόφασης είναι απαραίτητη για τις περαιτέρω ενέργειες προκειμένου για την αντιμετώπιση των αυξημένων  αναγκών ύδρευσης, λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο Δήμο μας, καθότι βρισκόμαστε στο μέσο της τρέχουσας τουριστικής σεζόν.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Η συνεδρίαση για το ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης και έγκρισης της απόφασης αναμόρφωσης για την αντιμετώπιση των αυξημένων  αναγκών ύδρευσης, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο Δήμο μας, καθότι βρισκόμαστε στο μέσο της τρέχουσας τουριστικής σεζόν.

 

 

 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                                                               Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :