Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Aπαγορεύεται η εναπόθεση δοχείων με άχρηστα μηχανέλαια επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Προς : 1) Λ/Χ Νάξου
2) Ιδιοκτήτες Σκαφών
3) Ανταποκριτές λιμενικών τελών
4) ΜΜΕ
Θέμα : Μη εναπόθεση δοχείων χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων.   
           Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων απαγορεύεται η εναπόθεση δοχείων με άχρηστα μηχανέλαια επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
           Ως εκ τούτου αλλά και για λόγους αποφυγής πρόκλησης ενδεχόμενης ρύπανσης, παρακαλούνται οι κυβερνήτες των σκαφών που ελλιμενίζονται στους λιμένες ευθύνης του ΔΛΤΝάξου να μεριμνούν δια την απομάκρυνση και την κατάλληλη μεταφορά των.....
παλαιών μηχανέλαιων  με δικά τους μέσα  και δαπάνες.
          Τέλος γνωστοποιούμε ότι όσοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης των λιμένων αρμοδιότητάς μας ( Νάξου, Αγ. Άννας, Καλαντού, Μουτσούνας, Απόλλωνα, Κουφονησίου-Παριανός Κουφονησίου, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Δονούσας, Καταπόλων - Αιγιάλης Αμοργού ) οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου την αποφυγή  ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σε διαφορετική περίπτωση και με τη μη συμμόρφωση στα αναφερόμενα θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πρόστιμα στους παραβάτες.
                                                                       

                                                                 Ο Πρόεδρος του  Δ.Λ.Τ.Νάξου                                               


                                                                                Σέργης Νικόλαος

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :