Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νάξου

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN.:
Γραφείο Δημάρχου.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της......Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 12-06-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1. Σέργης Νικόλαος

2. Παντελιάς Ευάγγελος

3. Σιδερής Νικόλαος

4. Τσολάκης Ιωάννης

5. Σέργης Σταμάτιος6. Βασαλάκης Αντώνιος
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :