Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Λ.Τ. Νάξου

Προς : Τακτικά μέλη
του Δ.Σ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ως πίναξ αποδεκτών
             Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την   Παρασκευή  30 Ιουνίου 2017 και ώρα  10:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι      θέματα :
1)    Έγκριση  καθορισμού όρων δόμησης και χρήσης γης για το.....
νέο λιμάνι Σχοινούσας .
2)    Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ που αφορά παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών επί οικονομικής προσφοράς εταιρείας για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ευθύνης του Φορέα στη νήσο Νάξο.
3)    Κλείσιμο αποθεματικών τραπεζών σε προθεσμιακή κατάθεση .
4)    Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων
5)    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων
6)    Έγκριση μελέτης ΄΄ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων΄΄
7)    Αιτήσεις  .

     Λοιπά τρέχοντα

      
   
                


                                                                                         
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου


                                                                                                       Νικόλαος Σέργης        
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :