Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 1η συνεδρίαση του έτους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 03η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με .....
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών το Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2017 την ίδια ώρα και τόπο.

 


                                                                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                                      Δημήτριος Λιανός

          Αντιδήμαρχός
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :