Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Νάξου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 7η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 01η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Εισήγηση για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Νάξου και.....
Μικρών Κυκλάδων».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 την ίδια ώρα και τόπο.

 


                                                                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                                                      Δημήτριος Λιανός
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :