Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. Θοδωρή Δρίτσα
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει θεσμοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και VIOprರ್ía κάθε έτος στις 5 Ιουνίου. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής οφείλει να μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι το μέλλον του....
πλανήτη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών
και την ανάληψη δράσεων στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Σαράντα και πλέον χρόνια μετά την καθιέρωση της επετειακής αυτής ημερομηνίας, οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον, αποτελούν
μερικές από τις αρχές που οφείλουμε να ακολουθούμε.
Για τη χώρα μας, με τον άφθονο φυσικό πλούτο, τη μεγάλη έκταση ακτογραμμής και την πληθώρα νησιών, η προάσπιση του περιβάλλοντος και ειδικά του θαλάσσιου πρέπει να αποτελεί στόχο και προτεραιότητα όλων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προάσπιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη του οποίου συμβάλλουν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής χάρη στην εκπαίδευσή τους και το υψηλό αίσθημα ευθύνης
που τα διακρίνει, Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το 2016, ας προσπαθήσουμε όλοι μας να κατανοήσουμε τη σημασία της διατήρησης της βιωσιμότητας του
περιβάλλοντος και την επίδραση που έχει στην ποιότητα της ζωής μας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :