Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Λήψη μέτρων για την ασφάλεια πεζών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων

Σε μια προσπάθεια να βάλει τάξη και να περιορίσει τα φαινόμενα άναρχης στάθμευσης, τα οποία δημιουργούν πολλά προβλήματα, η Δημοτική Κοινότητα Νάξου τοποθέτησε κολωνάκια σε δρόμους και σημεία, όπου κρίθηκε απαραίτητο, για την ασφαλή διέλευση των πεζών και την ομαλή κίνηση των οχημάτων.
Μέχρι τώρα, δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και την επιβολή προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία, τα περιστατικά παράνομης και άναρχης στάθμευσης ήταν συνεχή, καθιστώντας ανέφικτη την.......
ανταπόκριση και την άσκηση επαρκών τροχονομικών ελέγχων από Δημοτικούς Αστυνομικούς. Το διάστημα αυτό ήταν συχνά τα φαινόμενα παρεμπόδισης της κυκλοφορίας, ενώ πολλές φορές τα λιγοστά πεζοδρόμια της πόλης καλύπτονταν ολοκληρωτικά από τα σταθμευμένα οχήματα θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών. Για τους λόγους αυτούς και ως ύστατη λύση, η Δημοτική Κοινότητα τοποθέτησε κολωνάκια όπου παρατηρούνταν πρόβλημα.
Τα κολωνάκια αποτελούν προσωρινή λύση, καθώς στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η κατασκευή πεζοδρομίων για τη δημιουργία μιας πόλης φιλικής προς τον πεζό. Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Δημοτικό Προϋπολογισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή πεζοδρομίων και εν συνεχεία να βρεθεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :