Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (8η/2016)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου                                                                                         
       Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 13 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  
  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής..... καταστημάτων. 
  3. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
  4. Έγκριση στάθμευσης οχτώ (8) αυτοκινήτων ταξί στον χώρο (πιάτσα) στην οδό Παπαβασιλείου έμπροσθεν της Τράπεζας ALPHA BANK καθώς και έγκριση στάθμευσης οχτώ (8) αυτοκινήτων ταξί στον χώρο (πιάτσα) εμπρός από το Νοσοκομείο Νάξου.
  5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.


       Τρέχοντα θέματα

                                       
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Μαυρογιάννης  Ευθύμιος


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :