Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 13 Μαίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  
  1. Αιτήσεις χορήγησης  προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
  4. Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για...... την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
  5. Εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία πιστοποιημένου λούνα παρκ δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Δ.Κ. Νάξου, για τη χρονική περίοδο από 01-06-2016 έως 25-08-2016.
  6. Απόψεις σχετικά με την διαμόρφωση των βαθμίδων του καταστρώματος της πλακοστρωμένης οδού, που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματος της κας Μανωλά Ευγενίας, στην περιοχή «Μπούργος Κάστρου» Χώρας της Δ.Κ. Νάξου.
  7. Προτάσεις για διαμόρφωση πεζοδρομίων.
  8. Προτάσεις χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή των διαφημίσεων στη Δ.Κ. Νάξου.  

       Τρέχοντα θέματα

                                       
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Μαυρογιάννης  Ευθύμιος


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :