Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την απένταξη έργων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Μετά την παρερμήνευση της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με την απένταξη 42 έργων σε όλο το Νότιο Αιγαίο από σύνολο 140 ενταγμένων πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
Όπως ακριβώς αναφέρεται στην απόφαση 900/29-02-2016 του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, «η πράξη έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο». Τα εν λόγω έργα έχουν ήδη πληρωθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και.....
δεν τίθεται θέμα οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου μας. Η απένταξη των πράξεων απαιτήθηκε για διαχειριστικούς λόγους, προκειμένου να μειωθεί η υπερδέσμευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατόπιν σχετικών οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προς τις Διαχειριστικές Αρχές. Ως εκ τούτου, οι λόγοι απένταξης ουδεμία σχέση έχουν με την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.   

Καλό, λοιπόν, θα ήταν, οι «Δημοσιογράφοι» που σχολιάζουν και δημοσιεύουν τις απόψεις και κρίσεις τους να αναγιγνώσκουν ορθά τα υπηρεσιακά έγγραφα και να ζητούν διευκρινίσεις, ως οφείλουν, πριν προβούν σε κάθε αυθαίρετο σχολιασμό που δημιουργεί ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. 
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :