Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Υποχρεωτική η τοποθέτηση ρελέ σε επαγγελματικούς και μη χώρους

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νάξου (Σ.Ε.Η.Ν.), σας κοινοποιεί την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ Α 50/12081/642/2006 – ΦΕΚ Β’/1222/5.9.2006 για την υποχρέωση τοποθέτησης ρελέ διαρροής εντάσεως σε επαγγελματικούς και μη χώρους.
Τον έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ 27.2.2004 ,Υ.Α.ΦΑ΄50/12081/642 /26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.04.2011) και.....
έκδοση ΥΔΕ και ΥΔΚΕ μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων .
 Τον επανέλεγχο κατά τα προβλεπόμενα κατά το νόμο διαστήματα (ΥΑ Φ.7.5/1816/88 – ΦΕΚ 470B/5.3.2004 άρθρο 5) π.χ για τα καταστήματα μαζικής εστίασης είναι 1 έτος .
Ο Σ.Ε.Η.Ν. , μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ,ενημερώνει τους πολίτες και επαγγελματίες για την αποφυγή τραυματισμών και προστίμων. Επιπροσθέτως ,για την πάταξη των λαθρεγκαταστατών που αποτελεί τη νέα μάστιγα και υπερτερούν αριθμητικά σε σύγκριση με τους νόμιμους. Όλοι αυτοί δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα μαύρης εργασίας και σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και καταγγελίες που έχουν φτάσει στον Σύνδεσμο το πρόβλημα έχει  διογκωθεί το τελευταίο διάστημα και πλέον οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι, που απασχολούνται νόμιμα, βλέπουν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλεί στρεβλώσεις και προβλήματα στον κλάδο. Ηλεκτρολόγοι χωρίς άδειες ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι απασχολούνται από μηχανικούς  κ.α. που προφανώς στη λογική της μείωσης του κόστους  εφαρμόζουν αυτήν την τακτική.

Σας ενημερώνουμε, ότι οι κίνδυνοι όταν χρησιμοποιούνται άτομα χωρίς άδεια , χωρίς τις στοιχειώδεις γνώσεις και νόμιμα παραστατικά ,δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια τη δική σας και των πελατών σας ,αλλά και την αποφυγή των προστίμων που έχουν θεσμοθετηθεί για τις επιχειρήσεις .
 Σας ενημερώνουμε ότι ο λαθρεγκαταστάτης όταν εισέρχεται στην επιχείρηση, για να εκτελέσει ηλεκτρολογικές εργασίες , επειδή δεν είναι νόμιμος ελεύθερος επαγγελματίας, θεωρείται υπάλληλος του καταστήματος και μπορεί να επιβληθεί το πρόστιμο των 10.500 ευρώ.


Σε περίπτωση κακοτεχνίας και πρόκλησης ατυχήματος ,το πρόστιμο για το κατάστημα μπορεί να φτάσει τις 50.000 ευρώ και ανάκληση προσωρινή ή μόνιμη της αδείας του καταστήματος .
Έχουν ήδη επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα σε ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου στο οποίο ένα 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία . Γιατί να διακινδυνέψει κάποιος επαγγελματίας χωρίς λόγο;

Εμείς στηρίζουμε τα καταστήματα της πόλης που ζούμε και περιμένουμε το ίδιο να κάνετε και εσείς συνάδελφοι μας , ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί τον ίδιο αγώνα δίνουμε για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας .
Ο αγώνας μας είναι δύσκολος ,διότι οι «παράνομοι ηλεκτρολόγοι » δεν αναγνωρίζονται δια γυμνού οφθαλμού. Είναι ίδιοι με εμάς , έχουν εργαλεία ηλεκτρολογικά , δεν πληρώνουν όμως ,ούτε εφορία , ούτε ΦΠΑ , ούτε ΟΑΕΕ στερώντας μας τα περιορισμένα ήδη από την κρίση εισοδήματα . Ο νόμιμος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος, έχει πάντα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαζί του και την κάρτα μέλους του Σ.Ε.Η.Ν..

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νάξου ιδρύθηκε και λειτουργεί με γνώμονα πρωτίστως την προστασία των μελών του και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας του ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων. Δια της νομίμου οδού και κατά τους επιτόπιους ελέγχους με τη συνδρομή της αστυνομίας που ήδη γίνονται και θα συνεχιστούν για την πάταξη της λαθραίας εργασίας θέλουμε τους επαγγελματίες μαζί και όχι απέναντι μας , γιατί το ίδιο θα κάνατε και εσείς αν ήσασταν στη θέση μας .
Με τιμή
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Μικές Χαράλαμπος


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :