Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Προγραμματικές συμβάσεις για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων στον Δήμο Νάξου

Η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αφενός και το Δήμο  Αμοργού αφετέρου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού  427.000,00 €  και 54.000,00 € αντίστοιχα, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, στη Σύρο.
        Το αντικείμενο των συμβάσεων αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου των δύο δήμων προκειμένου να εκτελεστεί έργο επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους).
       Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και.....
βελτίωση  των σχολικών μονάδων των Δήμων, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων,  εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων των Δήμων.
       Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :
Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 427.000,00 € για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,  η οποία κατανέμεται ως εξής: Νάξος 367.000,00 €, Δονούσα 15.000,00 €, Ηρακλειά 15.000,00 €, Κουφονήσι 15.000,00 €, Σχοινούσα 15.000,00 €.
και  54.000,00 € για το Δήμο Αμοργού.
Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) .
       Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ο Δήμος Αμοργού  αναλαμβάνουν :
Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται,   την εκτέλεση του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Π.Δ.171/87 και τον Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου.
Να συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .
      Η Προγραμματική Σύμβαση έχει χρονική διάρκεια 20 μηνών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και
 Έπαρχος Νάξου


Ιωάννης Μιχ. ΜαργαρίτηςBookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :