Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίησης μελέτης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και......
εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.      Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της υπηρεσίας, Τεχνικός Σύμβουλος του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
3.       Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4.      Έγκριση επιχορήγησης Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας για την διάθεση εξ ολοκλήρου του ποσού προς ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Νάξου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα θέματα 1,2,3 λόγω της προθεσμίας για να σταλεί ο λογαριασμός του χρηματοδοτούμενου έν λόγω έργου (ΕΣΠΑ) στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ  μέχρι τις 31/12/2015 και για το 4ο θέμα λόγω της άμεσης ανάγκης οικονομικής τακτοποίησης του μέχρι το τέλος του έτους.

                       

                   Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :