Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Μέχρι 31/12 οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού

Υφιστάμενα Δικαιώματα χρήσης νερού -
Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας - ΚΥΑ 145026/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 101123(Β΄1435/10-07-2015) .
 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145026/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ιδιοκτήτες υδροληψιών (ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΗΓΕΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ) ενεργών ή ανενεργών πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:
1.αίτημα εγγραφής στο........
Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) και
2.αίτημα για την χρήση του νερού,
με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 145026/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 01 Ιανουαρίου 2016, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο από 1.000 έως 2.000 €.

Πληρ.:Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τηλ. 2285360140
                                

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :