Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Τα μέλη της νέας Γραμματείας της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας

Την Τρίτη 17/11/2015 συνεδρίασε και συνεκλήθη σε σώμα η νέα Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης που διεξήχθη την Κυριακή 15/11/2015.
Η πενταμελής γραμματεία θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Κίνησης για.....
ένα (1) έτος και αποτελείται από τους:
Θεωνά Βασίλη (Γραμματέας) και τα μέλη Μανιό Στυλιανό, Μπαλτογιάννη Γιάννη, Νικολάκη Νίκο και Περιστεράκη Ανθή.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Μαθιουδάκης Σπύρος και Τζαννίνη Ζωή.
Νάξος, 18.11.2015
Εκ της Γραμματείας
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :