Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ.Τ. ΝΑΞΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του λιμεναρχείου Νάξου την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:30 μμ σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα
1) Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια υλικών συντήρησης σχαρών ομβρίων υδάτων λόγω αύξησης тου ΦΠΑ
2) Έγκριση μελέτης προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις....
περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου" 3) Пπομήθεια υλικών ύδρευσης
4)Βεβαίωση ή μη οφειλών πρυμνήσεων 
5)Βεβαίωση ή μη προστίμων ΚΟΚ 2010 - 2011 για τα οποία δεν προσκομίσθηκαν στοιχεία
6)Αίτημα κ. Καρράς-- Συνοδινός ΟΕ για μη καταβολή ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου 2015, 7)Διάθεση πίστωση για καταβολή ανταλλάγματος Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.
Λοιπά τρέχοντα
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλαος Σέργης
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μμ, σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε το κάτωθι θέμα
Ψήφιση ο νέου προυπολογισμού εσόδων-δαπανών οικονομικού έτους 2016
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλαος Σέργης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :