Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Παροναξίας μέ αἰσθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως, μεγάλης χαρᾶς καί ἀνεκλαλήτου ἀγαλλιάσεως βρίσκεται στην εὐχάριστη θέση νά ἀνακοινώσει στούς εὐλαβεῖς κατοίκους τῆς Νάξου ὅτι μετά ἀπό ἀπουσία καί ἀναζήτηση δύο (2) αἰώνων ἐπαναπατρίζεται στό......
νησί μας ἡ ἀργυρά Λειψανοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἐλευθερίου Σαγκρίου πού κατασκευάσθηκε τό 1817 ἀπό τόν ἀοίδιμο Ἱερομόναχο Καλλίνικο Βαρβατάκη καί περιέχει ἀποτμήματα Τιμίων Λειψάνων 13 Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων θά πραγματοποιηθεῖ τήν προσεχῆ Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 6.30 μ.μ. στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου, ὅπου προσωρινά θά ἐναποτεθοῦν. Καθ΄ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Ἑβδομάδος πού θά ἀκολουθήσει θά τελεῖται καθημερινά ἡ Θεία Λειτουργία.
Τελικός προορισμός τῆς Ἱερᾶς Λειψανοθήκης θά εἶναι ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἐλευθερίου Σαγκρίου σέ ἡμερομηνία πού ἔγκαιρα θά ἀνακοινωθεῖ, ὥστε νά ὀργανωθεῖ ἡ ἀνάλογη προετοιμασία τῆς ὑποδοχῆς της καί τῆς ἀσφαλοῦς τοποθετήσεώς της.
Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί νά προσέλθουν ἀφ΄ ἑνός γιά νά λάβουν τήν εὐλογία καί τήν χάρι τῶν Τιμίων Λειψάνων καί ἀφ΄ ἑτέρου γιά νά συνεορτάσουμε τό μεγάλο αὐτό γεγονός γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :