Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως τώρα και στην Νάξο !!!!!!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης InfoΓνώση, σε συνεργασία με τον όμιλο Unicert, προωθεί και υποστηρίζει τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Frederick.
Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό.
Προγράμματα εξ αποστάσεως
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην.....
Διασφάλιση Ποιότητας Κατεύθυνση Παραγωγή και Υπηρεσίες
Κατεύθυνση Εκπαίδευσης
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας
Κατεύθυνση Παραγωγή και Υπηρεσίες
Σχολή Επιστημών Υγείας
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση
Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick και τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα
Το Πανεπιστήμιο Frederick, έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι Σχολές και Τμήματά του, ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται έως τις 15 Οκτωβρίου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης InfoΓνώση
Ελάτε άμεσα στο εκπαιδευτήριο μας για μία εξατομικευμένη μελέτη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ταιριάζει.
• Διάρκεια μεταπτυχιακού από 18 μήνες έως 3 χρόνια.
• Το μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής έχει διάρκεια 18 μηνών.
• Όλη η βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική και την αγγλική γλώσσα εκτός της διοίκησης που είναι στα Αγγλικά.
• Δωρεάν επανεξέταση τον Σεπτέμβριο
• Εξετάσεις στην Νάξο

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2285022671 ή 6974997899Πετράς Ισίδωρος
Υπεύθυνος Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επίπεδο 1 " INFOΓΝΩΣΗ"
www.infognosi.com
info@infognosi.com
Χώρα Νάξου
Τηλ 2285022671
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :