Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΑΞΟΥ

     Το Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου σας υπενθυμίζει τα κάτωθι :
1. Από 1 Νοεμβρίου 2015 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν    στα    Μητρώα   τους   τα  οποία   θα   προσκομίσουν το  αργότερο  μέχρι  τις 15 Δεκεμβρίου 2015 στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Νάξου. Τα μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί και με......
μεγάλη προσοχή.

2.   Κατά την απογραφή, αλλά και καθ’ολη την διάρκεια του έτους, οι κάτοχοι των ανωτέρω ζώων, θα μπορούν να παραγγέλνουν ενώτια (τύπου 1 για τα μεγάλα ζώα, τύπου 2 για τα μικρά ζώα που πάνε για σφαγή).

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Στα σφαγεία δεν δεχόμεθα κανένα ζώο ( αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά) χωρίς ενώτια και χωρίς τα συνοδευτικά τους έγγραφα (διαβατήριο, υπεύθυνη δήλωση παραγωγού, άδεια διακίνησης) για την έκδοση των οποίων απαιτείται η παρουσία των ίδιων των κτηνοτρόφων.
                                                                                  Η Προϊσταμένη του Τμήματος
                                                                                                   


                                                                                                       Σκυλάκη Σοφία
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :