Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Νάξου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 19η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Προτάσεις της Επιτροπής πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Νάξου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την.....
Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.


                                                                                           
                                                                                                 Πρόεδρος της Επιτροπής


                                                                                                 Δημήτρης Λιανός
         Αντιδήμαρχος

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :