Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Επιχειρηματικού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Επιχειρηματικού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, έως 26  Αυγούστου 2015.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ


Η Κοινωνική Σύμπραξη Νομού Κυκλάδων, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων στο.....
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους  στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/  με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) ή  μέσω των εταίρων της σύμπραξης.
Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση  Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και τα στοιχεία που δηλώνονται ελέγχονται με ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για το νησί της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθημερινά 9:00 - 13:00, έως τις 26 Αυγούστου 2015, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Επαρχείο Νάξου), στον Περιφερειακό (πλάι στη ΔΕΗ), 1ος όροφος και στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
·        3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
·        4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
·        Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
·        Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
ü  ΑΦΜ (για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας).
ü  ΑΜΚΑ (για όλα τα μέλη της οικογένειας).
ü  Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για όλα ενήλικα τα μέλη της οικογένειας).
ü  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
ü  Ε1 οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).
ü  Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).
ü  Ε3 (για τους επιχειρηματίες και τους αγρότες).
ü  Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα).
ü  Συνολικό ποσόν καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 2285361441, 2285361444, 2285361451
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας: 2285022233


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :