Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Μη εφαρμογή των γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Όπως είναι γνωστό και με αφορμή σχετικό έγγραφο του Συλλόγου

Εργαζομένων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δήμαρχος και η

δημοτική πλειοψηφία αρνούνται να εφαρμόσουν τις γνωμοδοτήσεις  του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων για τον ορισμό

Διευθυντών και Προϊσταμένων στις Υπηρεσίες του Δήμου. Ενώ δηλαδή το

Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει κρίνει με αντικειμενικά κριτήρια ποιοι από τους.....


υπαλλήλους του Δήμου πρέπει, σύμφωνα με τα προσόντα τους, να

αναλάβουν καθήκοντα Προϊσταμένων και Διευθυντών, ο Δήμαρχος

εξακολουθεί, παρακάμπτοντας σκανδαλωδώς τις κρίσεις του αρμοδίου

οργάνου, να διατηρεί στα ανωτέρω καθήκοντα τους υπαλλήλους που είχε ο

Προκλητικό δε είναι το γεγονός ότι ο Δήμαρχος κάλεσε σε απολογία,

υπάλληλο του Δήμου μας, η οποία ήταν επιφορτισμένη από τον ίδιο με την

αρμοδιότητα να συλλέξει τις υποψηφιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων

ώστε αυτά να αποσταλούν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να σχηματίσει την

κρίση του. Η αιτία αυτής της κλήσης σε απολογία αποτελεί το γεγονός ότι οι

αντικειμενικές κρίσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν συμπίπτουν με τις

προσωπικές επιλογές του Δημάρχου, ενώ ως σκοπό έχει προφανώς να

αποθαρρύνει και κάθε άλλο υπάλληλο από το να εργάζεται με αμεροληψία και

με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, και να υποκύπτει στις εντολές

που υποκρύπτουν μικροπολιτικό όφελος για ενέργειες που απέχουν από τη

Πλέον είναι πέρα για πέρα φανερό ότι ο Δήμαρχος και η δημοτική

πλειοψηφία, δεν δείχνουν τη διάθεση να κρατήσουν έστω τα προσχήματα,

αφού αρνούνται πεισματικά να σεβαστούν το Νόμο, κρατώντας παράλληλα

στην ομηρία της εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων τους υπαλλήλους

του Δήμου και το λαό της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων.

Καταγγέλλουμε την ανωτέρω απαράδεκτη και πολιτικά ανήθικη

συμπεριφορά και καλούμε, το Δήμαρχο αν έχει έστω την παραμικρή πολιτική

ευθιξία, να αιτιολογήσει δημόσια και άμεσα την προσπάθειά του να

υπονομεύσει τη νομιμότητα μη τηρώντας τις δεσμευτικές για αυτόν αποφάσεις

συλλογικών οργάνων, όπως αυτές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :