Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ Προσεγγίσεις και προβληματισμοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

             ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ                                                   Διήμερο πρώτης παρουσίασης
Προσεγγίσεις και προβληματισμοί                             του ερευνητικού προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
   Απεράθου Νάξου, 3 και 4 Αυγούστου 2015               «Παραγωγή Μουσικού Αρχείου νήσου.....
Νάξου - Α’ φάση»Δευτέρα 3 Αυγούστου, 19.30                        Πολιτιστικό Κέντρο: 

                                                                        -  Υποδοχή από τον Απεραθίτικο Πολιτιστικό Σύλλογο «Τα Φανάρια»

-  Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος
   από εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Απεραθίτικου Συλλόγου

-  Εισήγηση – Ανακοίνωση του καθηγητή Εθνομουσικολογίας δρ Χάρη Σαρρή

-  Προβολή αποσπασμάτων από το κινηματογραφικό υλικό της έρευνας

    Συζήτηση – Συμπεράσματα

 
Τρίτη 4 Αυγούστου,  21.00                    Πλάτσα:

                                                          -  Νέοι Απεραθίτες μουσικοί σε αυθεντικούς σκοπούς του χωριού και του νησιού

-  Το μουσικό σχήμα «Τarab» σε παραδοσιακούς σκοπούς από τη Μικρά Ασία,
   τα νησιά και την Κρήτη

                                                          -  Ολοκλήρωση του καλλιτεχνικού προγράμματος με το μουσικό σχήμα
                                                             των Γιώργη Πρωτονοτάριου (Καλυμνιού), Νικολάκη Παντελιά και Γιάννη Ελευθρίου


Διοργάνωση                                                                            Συμμετοχή
Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  Ν ο τ ί ο υ  Α ι γ α ί ο υ                                                         Απεραθίτικος Πολιτιστικός Σύλλογος «Τα Φανάρια»

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυκλάδων - Δράσεις Πολιτισμού                και Απεραθίτικος Σύλλογος
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :