Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (13η/2015)

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
    
   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 18-08-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30,  με τα.....
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Αιτήσεις χορήγησης - ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
  3. Τρέχοντα θέματα.
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :