Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων – κατανομή των θέσεων αυτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε εφαρμογή των αριθμών 37 και 38/2007 δικαστικών αποφάσεων του.......... εφετείου Αιγαίου.
2. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το Δ.Λ.Τ.Ν.
4. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατάχωση ανασκαφής οικοπέδου του Δήμου, στην περιοχή Άγιος Μηνάς Χώρας Δ.Κ. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
5. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πετρόκτιστων παρτεριών – δημιουργία πρασίνου Δ.Κ. Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
6. Έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευή σχάρας ομβρίων και φρεατίων περιοχής Μπαμπούνη και Μπεινέρη Δ.Κ. Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7. Ανάθεση τοπογραφικής μελέτης «Κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης ΒΙΟ.ΚΑ Γαλήνης – Εγγαρών.
8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Λήψη απόφασης: α) για την παραλαβή της μελέτης Σύνταξη φακέλου υποβολής Τεχνικού Δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΠΠΕΡΑΑ, για την πράξη «Αναβάθμιση της ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Νάξου» - β) περί μη επιβολής τέλους χρήσης του ανακτώμενου από τον βιολογικό καθαρισμό ύδατος , γ) περί καθορισμού τρόπων χρήσεως και αξιοποίησης του ανακτώμενου ύδατος.
10. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :